24.05.2024 - Spotkanie w starostwie

sob., 25/05/2024 - 20:40
spotkanie

 

24 maja 2024  w Starostwie Powiatowym w Nysie odbyło się spotkanie przedstawicieli naszego Stowarzyszenia ze Starostą Nyskim Panem Danielem Palimąka. W spotkaniu uczestniczył Jerzy Duda, Alfred Lenkiewicz oraz Janusz Kluska. Uzyskaliśmy zapewnienie, że dla Starostwa Nyskiego rozwój pszczelarstwa na naszym terenie jest bardzo ważny, dlatego też w obecnej kadencji będzie to jeden z priorytetów związanych z ekologią . Liczymy na owocną współprace ze Starostą Nyskim

23.05.2024 Podpisanie umowy w Karłowicach

sob., 25/05/2024 - 20:31
umowa

 

 

23 maja 2024 w Karłowicach w centrum warsztatowym wśród pszczół 9 organizacjom pozarządowym z Opolszczyzny zostały wręczone umowy  na realizację zadań w ramach otwartego konkursu ofert pn. OPOLSKA PSZCZOŁA MIODNA  na łączną kwotę 200 000 zł

Przedstawiciele naszego Stowarzyszenia również uczestniczyli w tym wydarzeniu i podpisali umowę dotycyjną na 31 000 zł.

Otrzymane środki finansowe zostaną wykorzystane na organizację wyjazdu studyjno-szkoleniowego oraz na poprawę bioróżnorodności.

Bardzo dziękujemy za wsparcie i liczymy na dalszą współpracę.

 

https://www.facebook.com/kpnysapl/videos/785357846999676/

Informacja o Lekach

sob., 25/05/2024 - 13:20

W związku z licznymi zapytaniami Pszczelarzy dotyczącymi dofinansowania do leków, sprzętu, odkładów i matek pszczelich informuje, że do dnia dzisiejszego brak jakichkolwiek informacji w kwestii uruchomienia w/w dofinansowania, 

 Proszę o przesyłanie drogą mailową lub SMSem informacji dotyczących zapotrzebowania na leki. W informacji należy podać ilość posiadanych pni pszczelich, ilość oraz rodzaj leku. Wszelkie informacje dotyczące leków proszę przesyłać do Pana Janusza Kluska +48666637735.

Informuję również, że zostało jeszcze kilka opakowań leków na  NOSEME CERANAE.

14.04.2024 - PORZĄDEK OBRAD  WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZO 

pon., 08/04/2024 - 18:14

PORZĄDEK OBRAD  WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZO 

NYSKIEGO STOWARZYSZENIA PSZCZELARZY IM. KS. DR JANA DZIERŻONA  

ZA ROK 2023 W DNIU 14.04.2024 rok

1.Otwarcie Zebrania Sprawozdawczego Nyskiego Stowarzyszenia Pszczelarzy oraz podziękowanie za pracę w Stowarzyszeniu.
2.Sprawdzenie listy obecności i stwierdzenie prawomocności obrad.
3.Wybór Przewodniczącego Zebrania oraz Sekretarza.
4. Ustalenie trybu prowadzonych głosowań – podjęcie uchwał.
5.Przedstawienie i zatwierdzenie przez Przewodniczącego planowanego porządku obrad.
6.Zgłaszanie zmian do porządku obrad. Głosowanie nad zmianami do porządku obrad.
7. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
8.Przedstawienie przez Prezesa Stowarzyszenia sprawozdania Zarządu z działalności za 2023 rok
9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2023  rok
10.Przedstawienie Planu Pracy na 2024rok.
11.Dyskusja nad przedstawionym:

 •      sprawozdaniem Prezesa,
 •      sprawozdaniem Komisji Rewizyjnej
 •      planem pracy na 2024 rok

12.Głosowanie nad przyjęciem przedstawionych sprawozdań i udzielenie absolutorium Zarządowi.
13.Sprawy bieżące

 • omówienie realizacji projektów na zakup; pszczół, sprzętu realizowanego w ramach wsparcia pszczelarstwa przez Ministerstwo Rolnictwa
 • omówienie realizacji otwartych konkursów ofert związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Opolskiego „Opolska Pszczoła Miodna’’
 • informacja dot. przerobu wosku na węzę,
 • informacja dot. dopłat do przezimowanych rodzin, 
 • uruchomienie zakładki „mapa miodu ‘’ na stronie internetowej.  
 • informacja dot. certyfikatu na miód dla pszczelarzy Stowarzyszenia. ;

14. Dyskusja. Wolne wnioski.
15. Protokół Komisji Uchwał i Wniosków.
16.Zamknięcie Walnego Zebrania Sprawozdawczego Nyskiego Stowarzyszenia Pszczelarzy im. ks. dr. Jana Dzierżona.


Prezes Zarządu  
Jerzy Duda
Po zebraniu będzie można kupić nosemę.

Informacje Zarządu - składki 2024

czw., 04/04/2024 - 20:04

Zarząd Nyskiego Stowarzyszenia Pszczelarzy przypomina swoim członkom że termin opłat za składki członkowskie upływa 20 kwietnia. 

Dla przypomnienia.

w 2024 roku kwoty składek  wynoszą:

 • 300 zł WPISOWE
 • 100 zł CZŁONKOWSKIE
 • 5 zł  ULOWE

Prosimy o terminowe dokonywanie wpłat na konto Stowarzyszenia.

Nr konta Stowarzyszenia: 11 8872 0003 0000 6934 2000 0010.

Ubezpieczenie OC pszczelarza na 2024 rok wynosi 10 zł. Wpłat należy dokonywać na konto Stowarzyszenia do 20 kwietnia 2024 rok. W tytule przelewu należy wpisać "Ubezpieczenie OC"

Wielkanoc 2024 - życzenia

pt., 29/03/2024 - 21:02

 

Męka to dla pszczelarzy,

gdy owoc pracowitej rodzinnej pszczoły

nie trafia na polskie stoły

 

Męka to cierpienie,

ale jest Męka to będzie pocieszenie.

I tego uczą nas święta WIELKANOCy,

że Bóg za nas cierpi i udziela pomocy.

 

I z okazji tych świąt życzymy:

Zdrowia, Radości

Pokoju, Miłości

Wszystkiego Dobrego

i śniadania Rodzinnego.

 

a życzenia składa
Prezes i Zarząd Stowarzyszenia

Tagi