Kontakt

                      Nyskiego Stowarzyszenia Pszczelarzy im. ks. dr Jana Dzierżona

Kontakt do zarządu stowarzyszenia:

  • Jerzy Duda - Prezes stowarzyszenia  664 769 799, lp.po@adudyzrej )
  •  Filipowski Andrzej - Członek zarządu-  602 874 859 - odpowiedzialny za zakup syropu,
  •  Janusz Kluska  - Członek zarządu- 666 637 735  ( lp.pw@76691zsunaj ) - odpowiedzialny za zakup leków
  •  Lenkiewicz  Alfred - Członek  zarządu - 606 296 767 - odpowiedzialny za sprawy kulturalne i   oświatowe
  •  Bogdan Czajka  - Skarbnik  - 602 198 734

 

Kontakt możliwy również na spotkaniach koła pszczelarzy 

 

Kontakt do administratora strony - formularz