Informacje Zarządu 24.03.2023 - bardzo ważna

pt., 24/03/2023 - 20:33

Informacja Zarządu
z dnia 24.03.2022

Bardzo ważna

 

Zgodnie z decyzja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, każdy pszczelarz starający się o dopłaty w ramach zakupu sprzętu pszczelarskiego, leków na do zwalczania warrozy czy zakupu pszczół i odkładów pszczelich musi posiadać nr’’ EP’’, który nadaje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W związku z powyższym w dniu 28.03.2023r /wtorek/ w biurze stowarzyszenia od godziny 17.00 wszyscy pszczelarze , którzy chcą wziąć udział w wymienionych projektach proszeni są o przyniesienie Decyzji o nadaniu nr EP celem dokonania  jej kopii.

Kopie Decyzji można przesłać na adres mailowy  jerzyduda@op.pl  w terminie do 29.03.2023 roku.

Brak informacji o nadanym numerze spowoduje, że pszczelarze, którzy tego nie dokonają nie będą uczestniczyć w wyżej wymienionych projektach.

W chwili obecnej brak jest zainteresowania zakupem matek i odkładów. Przypominamy, że pszczelarze ubiegający się o zakup matek i odkładów oprócz nr EP muszą posiadać nr sprzedaży bezpośredniej lub nr rolniczego handlu detalicznego.

Czekamy na dostawę cukru. Będzie to ostatnia dostawa, następna będzie dopiero po uruchomieniu nowej kampanii gdyż w chwili obecnej cukrownia nie posiada już możliwości wyprodukowania cukru takiej jakości jaką my potrzebujemy. W związku z powyższym zamawiamy dodatkową ilość cukru.

Bliższe informacje można uzyskać u Pani Judyty Potoczak nr telefonu 667 239 470.

W związku z otwarciem Placówki Opiekuńczo Wychowawczej w Korfantowie Zarząd zwraca się z prośbą do pszczelarzy zrzeszonych w Stowarzyszeniu, o przekazanie miodu. Miód można przynieść w dniu 28.03.2023 rok lub do Członków Zarządu Stowarzyszenia.

Najbliższe Zebranie plonowane jest na 16.04.2023 rok  

Pozdrawiam

Prezes Zarządu

Jerzy Duda

Informacja Zarządu - 11.03.2023

sob., 11/03/2023 - 12:58

Informacja Zarządu

 

Zarząd Nyskiego Stowarzyszenia Pszczelarzy informuje swoich członków, że w dniu 17 marca 2023 roku o godz. .17.00 będzie przyjmowany wosk do przerobu na węzę pszczelą.

Jest to ostatni termin przyjmowania wosku po tym terminie wosk do przerobu na węzę nie będzie już przyjmowany. 

 

Pozdrawiam
Prezes Zarządu 
Jerzy Duda

Inforamcje Zarządu - Pilne do 15.03.2023 - zamówienia na leki

pon., 27/02/2023 - 18:08

Informacja Zarządu

Zarząd Nyskiego Stowarzyszenia Pszczelarzy zwraca się do swoich członków

z apelem o dokonanie do dnia 15.03.2023 rok zamówień na leki.

Po tym terminie nie będą  już przyjmowane zamówienia na leki.

 

Przypominamy, że

leki  mogą  zamawiać tylko osoby posiadające

numer rejestracyjny nadany przez  Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

 

Zgłoszenia należy kierować do Pana Janusza Kluski

nr telefonu 666 637 735 (sms)  lub mailem "janusz19667 @ wp.pl"

 

Pozdrawiam  

Prezes Zarządu Jerzy Duda

Informacje zarządu - 02.02.2023

czw., 02/02/2023 - 21:02

Informacja Zarządu.

W dniu 06.02.2023r./ poniedziałek/ w Biurze Stowarzyszenia o godz.17. 00 będzie wydawana węza dla osób, które dostarczyły wosk oraz będzie przyjmowany wosk od pszczelarzy od litery  K do Ł.

Przyniesiony wosk ma być zważony, opisany z podaniem rodzaju węzy /wielkopolska , warszawska/ i spakowany.

Zarząd Stowarzyszenia. 

Informacje Zarządu 18.01.2023

śr., 18/01/2023 - 19:00

Informacje Zarządu.

 1. W związku z otrzymaną informację z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dot. wytycznych odnoszących się do interwencji w sektorze pszczelarskim informujemy, że prosiliśmy już o przesyłaniedanych dot. zakupu sprzętu pszczelarskiego. Do chwili obecnej nie mamy żadnego zgłoszenia. Musimy podpisać z każdym umowę, bo nie wiemy, ile czasu będzie na ich przygotowanie. Nie jestznany termin uchwalenia nowej Ustawy dot. wsparcia pszczelarstwa. Podpisanie umowy ze Stowarzyszeniem upoważnia do prowadzenia rozmów z producentami na temat zakupu sprzętupszczelarskiego zgodnie z wykazem z MRiRW. Do podpisania umowy niezbędne jest posiadanie nr sprzedaży bezpośredniej lub nr rolniczego handlu detalicznego. Bezwzględnym jest posiadanie nr EP nadawanego przez ARiMR

 2.  W dniu 19.02.2023 rok planowane jest zebranie. Omawiany będzie między innymi; temat dot. zakupu sprzętu oraz przekazane zostaną informacje dot. organizowanej w dniu 05.03.2023 rok Konferencji Pszczelarskiej w Korfantowie.
  Przypominamy, że w 2023 roku zgodnie z Uchwałą Walnego Zebrania Sprawozdawczo -Wyborczego

  uległy zmianie wysokości składek Członkowskich i tak;
  • wpisowe 300 zł,
  • członkowskie 100 zł, - ulowe 5 zł.
  • składki dot. ubezpieczenia pszczół 10 zł,

  dodatkowe informacje na spotkaniu

   

Prezes Zarządu
Jerzy Duda

01.20223 - Pismo z MRiRW dot. realizacji interwencji w sektorze pszczelarskim

śr., 18/01/2023 - 18:52

Pismo przekazane do PZP. 

W załączeniu informacja na temat możliwości realizacji interwencji w sektorze pszczelarskim.

 W piśmie informacja i potwierdzenie, że zakupy sprzętu ponoszone od 1 stycznia 2023 roku będą kwalifikowane. 

Jest także lista sprzętu refundowanego. 

Pozdrawiamy 

Zespół ds. Pszczelarstwa. 

pismo2

pismo1