Informacje zarządu - 02.02.2023

czw., 02/02/2023 - 21:02

Informacja Zarządu.

W dniu 06.02.2023r./ poniedziałek/ w Biurze Stowarzyszenia o godz.17. 00 będzie wydawana węza dla osób, które dostarczyły wosk oraz będzie przyjmowany wosk od pszczelarzy od litery  K do Ł.

Przyniesiony wosk ma być zważony, opisany z podaniem rodzaju węzy /wielkopolska , warszawska/ i spakowany.

Zarząd Stowarzyszenia. 

Informacje Zarządu 18.01.2023

śr., 18/01/2023 - 19:00

Informacje Zarządu.

 1. W związku z otrzymaną informację z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dot. wytycznych odnoszących się do interwencji w sektorze pszczelarskim informujemy, że prosiliśmy już o przesyłaniedanych dot. zakupu sprzętu pszczelarskiego. Do chwili obecnej nie mamy żadnego zgłoszenia. Musimy podpisać z każdym umowę, bo nie wiemy, ile czasu będzie na ich przygotowanie. Nie jestznany termin uchwalenia nowej Ustawy dot. wsparcia pszczelarstwa. Podpisanie umowy ze Stowarzyszeniem upoważnia do prowadzenia rozmów z producentami na temat zakupu sprzętupszczelarskiego zgodnie z wykazem z MRiRW. Do podpisania umowy niezbędne jest posiadanie nr sprzedaży bezpośredniej lub nr rolniczego handlu detalicznego. Bezwzględnym jest posiadanie nr EP nadawanego przez ARiMR

 2.  W dniu 19.02.2023 rok planowane jest zebranie. Omawiany będzie między innymi; temat dot. zakupu sprzętu oraz przekazane zostaną informacje dot. organizowanej w dniu 05.03.2023 rok Konferencji Pszczelarskiej w Korfantowie.
  Przypominamy, że w 2023 roku zgodnie z Uchwałą Walnego Zebrania Sprawozdawczo -Wyborczego

  uległy zmianie wysokości składek Członkowskich i tak;
  • wpisowe 300 zł,
  • członkowskie 100 zł, - ulowe 5 zł.
  • składki dot. ubezpieczenia pszczół 10 zł,

  dodatkowe informacje na spotkaniu

   

Prezes Zarządu
Jerzy Duda

01.20223 - Pismo z MRiRW dot. realizacji interwencji w sektorze pszczelarskim

śr., 18/01/2023 - 18:52

Pismo przekazane do PZP. 

W załączeniu informacja na temat możliwości realizacji interwencji w sektorze pszczelarskim.

 W piśmie informacja i potwierdzenie, że zakupy sprzętu ponoszone od 1 stycznia 2023 roku będą kwalifikowane. 

Jest także lista sprzętu refundowanego. 

Pozdrawiamy 

Zespół ds. Pszczelarstwa. 

pismo2

pismo1

Informacje 02.01.2023

pon., 02/01/2023 - 17:59

Witam, podaję godziny spotkań do uzupełnienia.

 

 1. Spotkanie dotyczące wosku 5.01.2023 o godzinie  16.00
   
 2. Spotkanie grupy dot. innowacji 10.01.2023 o godzinie 17.00

 

Pozdrawiam Jerzy Duda

 

 

Przypomnienie informacji z grudnia:

 1. W dniu 05.01.2023 rok w Biurze Stowarzyszenia będzie przyjmowany wosk do przerobu na węzę pszczelą.
  • pierwsza grupa to pszczelarze od litery A do J;
  • druga grupa /termin zostanie podany/od litery K do Ł;
  • trzecia grupa od litery M do P;
  • czwarta grupa od litery R do S;
  • piata grupa od litery T do Z;
  Przyniesiony wosk ma być zważony, opisany i spakowany
   
 2. W dniu 10.01.2023 rok planowane jest w Biurze Stowarzyszenia spotkanie pszczelarzy w ramach grupy dot. innowacji w pszczelarstwie.
  Członków Stowarzyszenia zainteresowanych zapraszamy.  

Informacje zarządu - 20.12.2022

śr., 21/12/2022 - 20:19

Informacje Zarządu

 •  W dniu 20.11.2022 r odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze Stowarzyszenia.
    Został wybrany nowy Zarząd w składzie; 
   Jerzy Duda    Prezes Zarządu 
    Alfred Lenkiewicz    Z-ca Prezesa Zarządu 
    Jarosław Stopyra    Z-ca Prezesa Zarządu
    Judyta Potoczak    Skarbnik 
    Janusz Kluska    Sekretarz 
    Danuta Włosek    Członek Zarządu 
    Kwiotek Wiktor    Członek Zarządu 
    Grzegorz Rzucidło    Członek Zarządu 
    Marcin Maciejak    Członek Zarządu 

 

 

 1. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformował, że w 2023 roku dopłata do przezimowanej rodziny pszczelej będzie wynosiła 50 zł. 
  W 2023 r. nie będzie środków finansowych na szkolenia pszczelarzy.
  Brak jest w dalszym ciągu wytycznych dot. zakupu sprzętu, pszczół i leków. 
  Członkowie Stowarzyszenia planujący zakupić sprzęt pszczelarski w 2023 roku proszeni są o pisemne zgłoszenie tego faktu do końca stycznia 2023 rok mailem na adres jerzyduda@op.pl
   
 2. W dniu 05.01.2023 rok w Biurze Stowarzyszenia będzie przyjmowany wosk do przerobu na węzę pszczelą.
  • pierwsza grupa to pszczelarze od litery A do J;
  • druga grupa /termin zostanie podany/od litery K do Ł;
  • trzecia grupa od litery M do P;
  • czwarta grupa od litery R do S;
  • piata grupa od litery T do Z;
  Przyniesiony wosk ma być zważony, opisany i spakowany
   
 3. W dniu 10.01.2023 rok planowane jest w Biurze Stowarzyszenia spotkanie pszczelarzy w ramach grupy dot. innowacji w pszczelarstwie.
  Członków Stowarzyszenia zainteresowanych zapraszamy. Bliższe informacje w terminie późniejszym. 
   
 4. Najbliższe Zebranie planowane jest na 19.02.2023 rok.

                                                                                                 

             Prezes Zarządu
                Jerzy Duda 

Życzenia na Boże Narodzenie i Nowy Rok 2023

wt., 20/12/2022 - 20:33
źródło: www.instagram.com/beeandbloom

 

Raz śnieg a raz deszcz pada
o dziwna zima się zapowiada.
My się tak bardzo zimnem przejmujemy 
i cały czas o pogodzie debatujemy. 

 

Natura tak się nie przejmuje
ona pogodę taką jaka jest przyjmuje,
a pszczoły co zimę w kłąb się zwijają
i tak w ciepełku każdą zimę przetrwają.

 

Więc uczmy się od naszych pszczółeczek
jak ogrzać w zimę nasz domeczek
Razem rodzinnie czas spędzajmy
i wewnętrznym ciepłem się ogrzewajmy.

 

Szczególnie w tak radosne Święta
kiedy się Boże Dziecię rodzi,
kiedy się każdy raduje, 
kiedy rodzina ucztuje,
kiedy na ustach uśmiech się maluje.

 

I my z radością składamy Wam życzenia.
Niech spełnią się wasze plany i marzenia.
Niech w te Święte od potraw stół się wam ugina
a w Sylwestra niech popłynie rzeka wina
a Nowy Rok, który już na nas czeka
niech przyniesie pokój i miłość do drugiego człowieka.

 

Prezes i Zarząd
Nyskiego Stowarzyszenia Pszczelarzy 
im. ks. dr Jana Dzierżona

6.12.2022 - Oficjalne uruchomienie półautomatu do produkcji węzy pszczelej

wt., 06/12/2022 - 20:24
półautomatpółautomat

 

6 grudnia 2022 r w miejscowości Meszno gmina Otmuchów nastąpiło oficjalne uruchomienie półautomatu do produkcji węzy pszczelej zakupionego przez Nyskie Stowarzyszenie Pszczelarzy im. ks. dr Jana Dzierżona . Zakup został współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Opolskiego i środków własnych Stowarzyszenia.

W wydarzeniu brali udział

Poseł RP Pan Rajmund Miller,

Wicemarszałek Województwa Opolskiego Pan Antoni Konopka,

Dyrektor Departamentu Rozwoju Wsi i Rolnictwa UM Pan Marcin Oszańca,

Kierownik Referatu w Departamencie Pani Katarzyna Kuraś,

Członek Zarządu Powiatu Nyskiego Pani Joanna Burska,

Członek Rady Powiatu Pan Czesław Biłobran,

Burmistrz Otmuchowa Pan Jan Woźniak,

Burmistrz Paczkowa Pan Artur Rolka,

Burmistrz Korfantowa Pan Janusz Wójcik,

Członkowie Zarządu Stowarzyszenia.

ZARZAD STOWARZYSZENIA DZIEKUJĘ WSZYSTKIM KTÓRZY PRZYCZYNILI SIĘ DO ZAKUPU PÓŁAUTOMATU.

URZĄDZENIE BĘDZIE SŁUŻYĆ NASZYM PSZCZELARZOM I PRZYCZYNI SIE DO POPRAWY ZDROWOTNOŚCI NASZYCH PSZCZÓŁ.