Informacje 02.01.2023

pon., 02/01/2023 - 17:59

Witam, podaję godziny spotkań do uzupełnienia.

 

 1. Spotkanie dotyczące wosku 5.01.2023 o godzinie  16.00
   
 2. Spotkanie grupy dot. innowacji 10.01.2023 o godzinie 17.00

 

Pozdrawiam Jerzy Duda

 

 

Przypomnienie informacji z grudnia:

 1. W dniu 05.01.2023 rok w Biurze Stowarzyszenia będzie przyjmowany wosk do przerobu na węzę pszczelą.
  • pierwsza grupa to pszczelarze od litery A do J;
  • druga grupa /termin zostanie podany/od litery K do Ł;
  • trzecia grupa od litery M do P;
  • czwarta grupa od litery R do S;
  • piata grupa od litery T do Z;
  Przyniesiony wosk ma być zważony, opisany i spakowany
   
 2. W dniu 10.01.2023 rok planowane jest w Biurze Stowarzyszenia spotkanie pszczelarzy w ramach grupy dot. innowacji w pszczelarstwie.
  Członków Stowarzyszenia zainteresowanych zapraszamy.  

Informacje zarządu - 20.12.2022

śr., 21/12/2022 - 20:19

Informacje Zarządu

 •  W dniu 20.11.2022 r odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze Stowarzyszenia.
    Został wybrany nowy Zarząd w składzie; 
   Jerzy Duda    Prezes Zarządu 
    Alfred Lenkiewicz    Z-ca Prezesa Zarządu 
    Jarosław Stopyra    Z-ca Prezesa Zarządu
    Judyta Potoczak    Skarbnik 
    Janusz Kluska    Sekretarz 
    Danuta Włosek    Członek Zarządu 
    Kwiotek Wiktor    Członek Zarządu 
    Grzegorz Rzucidło    Członek Zarządu 
    Marcin Maciejak    Członek Zarządu 

 

 

 1. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformował, że w 2023 roku dopłata do przezimowanej rodziny pszczelej będzie wynosiła 50 zł. 
  W 2023 r. nie będzie środków finansowych na szkolenia pszczelarzy.
  Brak jest w dalszym ciągu wytycznych dot. zakupu sprzętu, pszczół i leków. 
  Członkowie Stowarzyszenia planujący zakupić sprzęt pszczelarski w 2023 roku proszeni są o pisemne zgłoszenie tego faktu do końca stycznia 2023 rok mailem na adres jerzyduda@op.pl
   
 2. W dniu 05.01.2023 rok w Biurze Stowarzyszenia będzie przyjmowany wosk do przerobu na węzę pszczelą.
  • pierwsza grupa to pszczelarze od litery A do J;
  • druga grupa /termin zostanie podany/od litery K do Ł;
  • trzecia grupa od litery M do P;
  • czwarta grupa od litery R do S;
  • piata grupa od litery T do Z;
  Przyniesiony wosk ma być zważony, opisany i spakowany
   
 3. W dniu 10.01.2023 rok planowane jest w Biurze Stowarzyszenia spotkanie pszczelarzy w ramach grupy dot. innowacji w pszczelarstwie.
  Członków Stowarzyszenia zainteresowanych zapraszamy. Bliższe informacje w terminie późniejszym. 
   
 4. Najbliższe Zebranie planowane jest na 19.02.2023 rok.

                                                                                                 

             Prezes Zarządu
                Jerzy Duda 

Życzenia na Boże Narodzenie i Nowy Rok 2023

wt., 20/12/2022 - 20:33
źródło: www.instagram.com/beeandbloom

 

Raz śnieg a raz deszcz pada
o dziwna zima się zapowiada.
My się tak bardzo zimnem przejmujemy 
i cały czas o pogodzie debatujemy. 

 

Natura tak się nie przejmuje
ona pogodę taką jaka jest przyjmuje,
a pszczoły co zimę w kłąb się zwijają
i tak w ciepełku każdą zimę przetrwają.

 

Więc uczmy się od naszych pszczółeczek
jak ogrzać w zimę nasz domeczek
Razem rodzinnie czas spędzajmy
i wewnętrznym ciepłem się ogrzewajmy.

 

Szczególnie w tak radosne Święta
kiedy się Boże Dziecię rodzi,
kiedy się każdy raduje, 
kiedy rodzina ucztuje,
kiedy na ustach uśmiech się maluje.

 

I my z radością składamy Wam życzenia.
Niech spełnią się wasze plany i marzenia.
Niech w te Święte od potraw stół się wam ugina
a w Sylwestra niech popłynie rzeka wina
a Nowy Rok, który już na nas czeka
niech przyniesie pokój i miłość do drugiego człowieka.

 

Prezes i Zarząd
Nyskiego Stowarzyszenia Pszczelarzy 
im. ks. dr Jana Dzierżona

6.12.2022 - Oficjalne uruchomienie półautomatu do produkcji węzy pszczelej

wt., 06/12/2022 - 20:24
półautomatpółautomat

 

6 grudnia 2022 r w miejscowości Meszno gmina Otmuchów nastąpiło oficjalne uruchomienie półautomatu do produkcji węzy pszczelej zakupionego przez Nyskie Stowarzyszenie Pszczelarzy im. ks. dr Jana Dzierżona . Zakup został współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Opolskiego i środków własnych Stowarzyszenia.

W wydarzeniu brali udział

Poseł RP Pan Rajmund Miller,

Wicemarszałek Województwa Opolskiego Pan Antoni Konopka,

Dyrektor Departamentu Rozwoju Wsi i Rolnictwa UM Pan Marcin Oszańca,

Kierownik Referatu w Departamencie Pani Katarzyna Kuraś,

Członek Zarządu Powiatu Nyskiego Pani Joanna Burska,

Członek Rady Powiatu Pan Czesław Biłobran,

Burmistrz Otmuchowa Pan Jan Woźniak,

Burmistrz Paczkowa Pan Artur Rolka,

Burmistrz Korfantowa Pan Janusz Wójcik,

Członkowie Zarządu Stowarzyszenia.

ZARZAD STOWARZYSZENIA DZIEKUJĘ WSZYSTKIM KTÓRZY PRZYCZYNILI SIĘ DO ZAKUPU PÓŁAUTOMATU.

URZĄDZENIE BĘDZIE SŁUŻYĆ NASZYM PSZCZELARZOM I PRZYCZYNI SIE DO POPRAWY ZDROWOTNOŚCI NASZYCH PSZCZÓŁ.

27.11.2022 - V pielgrzymce pszczelarzy na Górze Św. ANNY

pon., 28/11/2022 - 16:00

gora

sztandar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.11.2022 r pszczelarze z Nyskiego Stowarzyszenia licznie wzięli udział w V pielgrzymce pszczelarzy ku czci Św. Ambrożego na Górze Św. ANNY.

Mieliśmy zaszczyt wystawić poczet sztandarowy naszego Stowarzyszenia oraz przekazaliśmy jako dar ołtarza Paschał Wielkanocny.
 

paschal1paschal2

 

Uroczystość miała piękną oprawę. Kazanie wygłosił Ks. prał. dr Eugeniusz Marciniak.

 

kazanie

 

Po uroczystej mszy odbył się wykład na temat "Zdrowotne oddziaływanie, sposoby przyrządzenia i stosowania pszczelich wytworów w świetle nowych osiągnąć nauki". Wróciliśmy wzbogaceni duchem i nową wiedzą. Dziękujemy wszystkim pszczelarzom Nyskiego Stowarzyszenia I członkom ich rodzin za udział w pielgrzymce

 

dziekujemy

 

20.11.2022 - ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZO - WYBORCZEGO Stowarzyszenia - Otmóchów

wt., 08/11/2022 - 22:48

PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZO - WYBORCZEGO

NYSKIEGO STOWARZYSZENIA PSZCZELARZY IM. KS. DR JANA DZIERŻONA

W DNIU 20.11.2022 rok.

miejsce: Hotel Zamek w Otmuchowie godz. 9.00

1. Otwarcie Zebrania Sprawozdawczego Nyskiego Stowarzyszenia

   Pszczelarzy oraz podziękowanie za pracę w Stowarzyszeniu.

2. Sprawdzenie listy obecności i stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Wybór Przewodniczącego Zebrania oraz Sekretarza.

4.  Ustalenie trybu prowadzonych głosowań – podjęcie uchwał.

5. Przedstawienie i zatwierdzenie przez Przewodniczącego planowanego porządku obrad.

6. Zgłaszanie zmian do porządku obrad. Głosowanie nad zmianami do porządku obrad.

7. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Wyborczej.

8. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.

9. Przedstawienie przez Prezesa Stowarzyszenia sprawozdania Zarządu z działalności za 2018 -2022 rok

10. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2021 i kadencję 2018 -2022 rok

11 .Przedstawienie zmian w Statucie Stowarzyszenia i głosowanie

12. Przedstawienie Planu Pracy na 2023rok.

13. Dyskusja nad przedstawionym:

     sprawozdaniem Prezesa,

     sprawozdaniem Komisji Rewizyjnej

     planem pracy na 2023 rok

14. Głosowanie nad przyjęciem przedstawionych sprawozdań i udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.

15. Zgłaszanie kandydatów na;

       - Prezesa Stowarzyszenia

        - członków Zarządu Stowarzyszenia

       - członków Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia

16. Wybory.

17. Przerwa kawowa.

18. Sprawy bieżące - omówienie realizacji projektów na zakup; pszczół, sprzętu realizowanego w ramach wsparcia pszczelarstwa przez Ministerstwo Rolnictwa - omówienie realizacji otwartych konkursów ofert związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Opolskiego,

- rozdanie legitymacji członkowskich Stowarzyszenia 

-  omówienie udział w Pielgrzymce na Górę św. Anny i uroczystościach św. Ambrożego.                                                                                                                                                      

19. Przedstawienie protokołu Przewodniczącego Komisji Wyborczej i Skrutacyjnej.

20.Ukonstytuowanie się Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.

21. Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia nowo wybranego Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.

22. Dyskusja. Wolne wnioski.

23. Protokół Komisji Uchwał i Wniosków.

24. Zamknięcie Walnego Zebrania Sprawozdawczego – Wyborczego Nyskiego Stowarzyszenia Pszczelarzy im. ks. dr. Jana Dzierżona.

                                                       

                                                       Prezes Zarządu

                                                         Jerzy Duda

Komunikat Zarządu - 02.11.2022

śr., 02/11/2022 - 16:34

Komunikaty Zarządu.

 1. Zarząd Nyskiego Stowarzyszenie Pszczelarzy informuje, że w dniu 20.11.2022r. o godz.9.00 w Otmuchowie Hotel "ZAMEK" odbędzie się Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze.
  Plan Zebrania zostanie przesłany w terminie późniejszym.  
 2. W dniu 19.11.2022r.o godz.15 .00 w Lipowej koło Grodkowa odbędą się warsztaty, na które dostaliśmy zaproszenie.
  Wykładowcą będzie doktor inżynier Paweł Migdał z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.
  Ze względu na ograniczoną ilość miejsc zainteresowani proszeni są o kontakt z Członkami Zarządu.
 3. W dniu 27.11..2022r. Góra Św. Anny  odbędzie się Pielgrzymka Pszczelarzy.
  Więcej informacji w dniu 20.11.2022 rok
 4. W dniu 04.12.2022rok w Brzegu odbędą się uroczystości  św. Ambrożego.
  Więcej informacji w dniu 20.11.2022 rok.


Prezes Zarządu
Jerzy Duda

13.10.2022 - Spotkanie w MRiRW Zespołu d/s Pszczelarstwa

pon., 17/10/2022 - 21:35

 

agro      Artykuł:  "Od 2023 roku ARiMR będzie realizować „Interwencje w sektorze pszczelarskim”

 

W nawiązaniu do tekstu informujemy, że w dniu 13.10.2022 r odbyło się w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi spotkanie Zespołu d/s Pszczelarstwa, na którym omawiany był Plan Strategiczny przyjęty przez Unię Europejską. W spotkaniu tym brało udział dwóch członków Zarządu Stowarzyszenia i do w/w artykułu przekazujmy następujące informacje.

W sektorze pszczelarskim projekty, które uruchomi Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będą przyjmowane do realizacji prawdopodobnie od miesiąca kwietnia lub maja 2023 roku wyłącznie drogą elektroniczną i będzie je można złożyć używając podpisu elektronicznego.

Więcej informacji w tym temacie przekażemy na spotkaniu w dniu 20.11.2022.

Zarząd Stowarzyszenia