Informacje Zarządu 18.01.2023

śr., 18/01/2023 - 19:00

Informacje Zarządu.

 1. W związku z otrzymaną informację z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dot. wytycznych odnoszących się do interwencji w sektorze pszczelarskim informujemy, że prosiliśmy już o przesyłaniedanych dot. zakupu sprzętu pszczelarskiego. Do chwili obecnej nie mamy żadnego zgłoszenia. Musimy podpisać z każdym umowę, bo nie wiemy, ile czasu będzie na ich przygotowanie. Nie jestznany termin uchwalenia nowej Ustawy dot. wsparcia pszczelarstwa. Podpisanie umowy ze Stowarzyszeniem upoważnia do prowadzenia rozmów z producentami na temat zakupu sprzętupszczelarskiego zgodnie z wykazem z MRiRW. Do podpisania umowy niezbędne jest posiadanie nr sprzedaży bezpośredniej lub nr rolniczego handlu detalicznego. Bezwzględnym jest posiadanie nr EP nadawanego przez ARiMR

 2.  W dniu 19.02.2023 rok planowane jest zebranie. Omawiany będzie między innymi; temat dot. zakupu sprzętu oraz przekazane zostaną informacje dot. organizowanej w dniu 05.03.2023 rok Konferencji Pszczelarskiej w Korfantowie.
  Przypominamy, że w 2023 roku zgodnie z Uchwałą Walnego Zebrania Sprawozdawczo -Wyborczego

  uległy zmianie wysokości składek Członkowskich i tak;
  • wpisowe 300 zł,
  • członkowskie 100 zł, - ulowe 5 zł.
  • składki dot. ubezpieczenia pszczół 10 zł,

  dodatkowe informacje na spotkaniu

   

Prezes Zarządu
Jerzy Duda