Informacja z ARR - wstrzymanie wsparcia produktów pszczelarskich do roku 2019

INFORMACJA O UCHYLENIU TERMINÓW NA SKŁADANIE PROJEKTÓW W RAMACH MECHANIZMU WSPARCIE RYNKU PRODUKTÓW PSZCZELICH NA LATA 2017/2018 i 2018/2019.

Agencję Rynku Rolnego zwraca się z prośbą o nie podejmowanie w chwili obecnej prac związanych z opracowaniem projektów na sezon 2017/2018

Zgodnie z w/w Zarządzeniem uchylony został termin składania projektów na sezon 2017/2018 tj. 28 kwietnia 2017 r. i sezon 2018/2019 tj. 30 kwietnia 2018 r.a obecnie ustalone przez Agencję Rynku Rolnego ,,Warunki (…)” obowiązują wyłącznie w sezonie 2016/2017.

Szczegóły na stronie:

http://www.arr.gov.pl/wsparcie-rynkowe/produkty-pszczele