Prezes Stowarzyszenia w Encyklopedii OSOBISTOŚCI RP 2023.

sob., 20/01/2024 - 16:27
naglowek

 

"Z ogromna satysfakcją chciałbym podzielić się informacją, że moja skromna osoba została umieszczona w Encyklopedii OSOBISTOSCI Rzeczypospolitej Polskiej wydanej w listopadzie 2023 roku przez BRITISH PUBLISHED HOUSE w kategorii Stowarzyszenia i organizacje.

Zadaniem wydawnictwa Britishpedia było stworzenie renomowanego leksykonu o ludziach sukcesu, nowoczesnego serwisu społecznościowego, który będzie odpowiadał dzisiejszemu duchowi czasu.

Celem Encyklopedii Britishpedia jest pokazanie społeczeństwu szczególnie młodzieży, że działania są warte wysiłku, a ich efekty zostaną odpowiednio uhonorowane. Tym samym leksykon służy kształtowaniu młodego pokolenia, jak również wspiera i promuje osiągniecia naszego społeczeństwa.

Encyklopedia jest dostępna we wszystkich Bibliotekach Uniwersyteckich i bibliotekach wyższych uczelni w Polsce.

Jak to możliwe, że ja Jerzy Duda Prezes Nyskiego Stowarzyszenia Pszczelarzy im. ks. dr Jana Dzierżona jestem zamieszczony w takim opracowaniu?

Otóż jest to dostrzeżenie działania i dorobku Nyskiego Stowarzyszenia Pszczelarzy im. ks. dr Jana Dzierżona funkcjonującego od 2017 roku, którego jestem współzałożycielem i któremu powierzyliście funkcję Prezesa.

Chciałbym podkreślić, że działalność Stowarzyszenia to aktywne działania wszystkich jego członków, to Wasze zaangażowanie, wsparcie i niesienie idei, która przyświecała nam gdy zakładaliśmy Stowarzyszenie.

Nasz dorobek, nasze działania na rzecz pszczelarstwa, ochrony pszczoły miodnej i szeroko rozumianego środowiska zostały zauważone i docenione.

Chciałbym podziękować wszystkim pszczelarzom Nyskiego Stowarzyszenia Pszczelarzy za ich działania, wspieranie inicjatyw Zarządu Stowarzyszenia, aktywny udział we wszystkich formach działania tj. konferencjach, szkoleniach, wyjazdach szkoleniowo studyjnych i wszystkich działaniach mających na celu promowanie pszczelarstwa, rozwój prowadzonej gospodarki pasiecznej – zdrowej pszczoły miodnej.

Dziękuję wszystkim za działania na rzecz Nyskiego Stowarzyszenia Pszczelarzy.

Otrzymaliśmy swoje miejsce w historii nie tylko w lokalnej społeczności, ale również w historii naszego Kraju Polski."

Jerzy Duda
Prezes Stowarzyszenia