Informacje zarządu 08.01.2024 - podziękowania

pon., 08/01/2024 - 22:17

 

Zarząd Nyskiego Stowarzyszenia Pszczelarzy informuje, że współfinansowanie

  • VIII Konferencji Pszczelarskiej „Apiterapia w codziennej praktyce” w dniu 28.01.2024 r. w Nysie
  • X Konferencji Pszczelarskiej „Współczesne uwarunkowania pszczelarstwa – dokąd zmierzamy” w dniu 27.10.2024 r. w Paczkowie

przez Powiat Nyski jest możliwe dzięki zaangażowaniu Radnego Powiatowego Piotra Piekarskiego, który podczas sesji Rady Powiatu w dniu 28 grudnia 2023 r.

złożył wniosek o zabezpieczenie środków finansowych w budżecie na 2024 r. z przeznaczeniem kwoty 6 tys. zł. (po 3 tys.) na wymienione konferencje.

Rada Powiatu przychyliła się do wniosku i uzyskały one większość.

 

W imieniu członków Stowarzyszenia pragniemy podziękować Panu Piotrowi Piekarskiemu jak i wszystkim radnym, którzy poparli ten wniosek.