Informacje Zarządu

pt., 18/08/2023 - 19:04

Zarząd Nyskiego Stowarzyszenia Pszczelarzy informuje że uczestnicy wyjazdu studyjno-szkoleniowego "UCZYMY SIĘ WSPÓLNIE DLA ZDROWIA I ŻYCIA PSZCZÓŁ", którzy chcą dokonać analizy jakości wosku pszczelego na urządzeniu WAXO w trakcie pobytu na UMCS w Lublinie proszeni są o dostarczenie próbek wosku. 

Próbki wosku proszę dostarczyć w dniu 22.08.2023 godz 17 do biura Stowarzyszenia

 WAGA PROBKI POWONNA WYNOSIC NIE MNIEJ NIZ 30 GR

Próbki zostaną przesłane do Lublina, a w trakcie spotkania zostaną omówione wyniki analizy.

Zadanie współfinansowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego 

Opolskie Rolnictwo 

@Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

Opolska Pszczoła Miodna 

@Opolskie Rolnictwo

Andrzej Buła 

@Antoni Konopka

Marcin Oszańca 

@Tomasz Krystosek 

@Katarzyna Kuraś