Apel Koła Pszczelarzy w Nysie do WZP - ginięcie pszczół

wt., 06/12/2016 - 20:51

        Zarząd Koła Pszczelarzy w Nysie zwraca się z prośbą do Zarządu Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Opolu o zwołanie otwartego posiedzenia Zarządu WSP celem omówienia ujawnionego w ostatnich m-cach masowego ginięcia pszczół.

       Jednocześnie zwracamy się z prośbą o zwołanie zebrania Prezesów Kół celem uzyskania aktualnych informacji dot.skali upadków rodzin pszczelich.

 

Prezes Koła Pszczelarzy w Nysie Duda Jerzy.

Plan zebrania 4.12.2016

wt., 22/11/2016 - 22:31

PLAN ZEBRANIA 4.12.2016

KOŁA PSZCZELARZY W NYSIE

1. Powitanie

2. Ocena II Nyskiej Konferencji Pszczelarskiej

3. Wyjazd na Pielgrzymkę do Częstochowy 07.12.2016 rok.

4. Dyskusja dot. zmiany nazwy z Koła Pszczelarzy w Nysie na Stowarzyszenie Pszczelarzy.

5. Przerwa kawowa.

6. Sztandar propozycje graficzne.