Relacja z wyjazdu szkoleniowo-studyjnego 31.08-03.09.2023

wt., 05/09/2023 - 22:23

obrazobraz

 

Pszczelarze zrzeszeni w Nyskim Stowarzyszeniu Pszczelarzy w dniach 31.08.2023r – 03.09.2023r brali udział w wyjeździe szkoleniowo- studyjnym zorganizowanym w ramach otwartego konkursu ofert zorganizowanego przez Marszałka Województwa Opolskiego na realizacje zadań publicznych pn. Wspieranie działań z obszaru rolnictwa – działania na rzecz rozwoju pszczelarstwa „Opolska pszczoła miodna”. Nazwa zadnia realizowanego przez Nyskie Stowarzyszenie Pszczelarzy „Uczymy się wspólnie dla zdrowia i życia pszczół.

Wyjazd szkoleniowo- studyjny został zorganizowany przy współfinansowaniu przez Urząd Marszałkowski w Opolu.

W ramach wyjazdu odwiedziliśmy Zespół Szkół Rolniczych w Pszczelej Woli, gdzie znajduje się jedyne w Polsce Technikum Pszczelarskie. Przewodnikiem w kompleksie szkolnym był Pan Tomasz Kędziora pszczelarz i wykładowca szkolny. Wysłuchaliśmy też wykładu Pani dr Ewy Waś nt. najnowszych badań jakości wosku pszczelego i jego zafałszowań oraz wykładu dr Dariusza Tepera dot. rodzajów i jakości miodu oraz prowadzonych badań w tym zakresie.

Kolejnym miejscem naszego wyjazdu był Uniwersytet MCS w Lublinie Katedra Biologii . Tam wysłuchaliśmy wykładu Prof. Dr hab. Mariusza Gagosia twórcy woskomatu do oceny jakości wosku i węzy pszczelej. Mieliśmy możliwość obejrzenia pracowni naukowo-badawczych i urządzeń na których prowadzone są badania. Tam też zaprezentowano nam wyniki analiz naszego wosku pszczelego przekazanego do Instytutu przed wyjazdem. Przeprowadzone analizy wosku / 13 próbek/ wskazały, że wosk naszych pszczelarzy posiada dobre i bardzo dobre parametry a niektóre próbki zostały przyjęte jako wzorcowe do dalszych badań.

Kolejnym punktem naszego wyjazdu była Spółdzielnia Pszczelarska ASPIS w Lublinie. Tam zapoznaliśmy się z działalnością producenta wielu produktów spożywczych i kosmetycznych sporządzanych na bazie miodów.

Odwiedzaliśmy Hurtownię Sprzętu Pszczelarskiego „Barć” gdzie zapoznaliśmy się z najnowszą ofertą urządzeń do wybierania, rozlewania, kremowania miodu oraz sprzętu pszczelarskiego.

Spotkaliśmy się również z lokalnymi pszczelarzami. Rozmowy były bardzo ciekawe, bo dotyczyły aktualnych problemów pszczelarskich i gospodarki pasiecznej, działania naszego Stowarzyszenia oraz dobrych praktyk stosowanych na odwiedzanych terenach w pszczelarstwie.

Wróciliśmy bogatsi o wiedzę i nowe pomysły na dalsze działania.

Dziękujemy Samorządowi Województwa Opolskiego za wsparcie oraz współfinansowanie inicjatywy szkoleniowej Nyskiego Stowarzyszenia Pszczelarzy w formie wyjazdu szkoleniowo- studyjnego.

Odnowa Wsi Opolskie

Opolskie Rolnictwo

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

Opolska Pszczoła Miodna

Andrzej Buła

@Antoni Konopka

Marcin Oszańca

Tomasz Krystosek - Twój radny

@Katarzyna Kuraś